Flora

In de Alentejo groeien bijzondere planten, zoals de ‘vijf wonden van christus’: wilde rozemarijn, tijm, lavendel, varens en oerbomen, die in de rest van Europa al lang niet meer te vinden zijn. Vanwege het aangename en milde klimaat begint in januari de mimosa en amandel al te bloeien, in mei zie je de klaprozen en de bijzondere vetplanten in de duinen.In het zuiden groeien er in het voorjaar ontzettend veel veldbloemen en in de zomer veel gele zonnebloemen. Er zijn uitgebreide gebieden met kurkeiken, olijfbomen, pijnbomen en eucalyptus.

 

Fauna

De Alentejo heeft ook een prachtige fauna. Zo komen er veel ooievaars voor. Vanuit Afrika trekken ze rond februari naar Portugal om hun nesten te bouwen, hun jongen op te voeden en laten uitvliegen, om daarna in juli weer richting andere oorden te vliegen. Bezoek zeker Cabo Sardão, de enigste plaats ter wereld waar ooievaars op de rotsen broeden ! Of de prachtige laguna van Santo André met vele watervogels en uitgestrekte stranden. Er komen nog vele andere bijzondere (roof)vogels voor, maar ook vlinders, libellen, waterjuffers en schildpadden. Langs de kust is een groot dolfijnengebied.

Heel grappig zijn ook de eigenwijze ezels die in de Alentejo ook nog vaak gebruikt worden op het land of als vervoersmiddel. Evenals de Portugese zwarte varkens die wereldberoemd zijn om hun geweldige smaak, vooral van de zogenaamde ‘Pata Negra’, een van de heerlijkste hammen ter wereld. Die smaak wordt bereikt door deze dieren in vrijheid te laten rondscharrelen en het eten van eikeltjes die hun specifieke aroma aan het vlees geven.

 

Vogelaars

Dat het gebied rondom O Nosso Mundo een paradijs is voor vogelaars mag duidelijk zijn. Hieronder de ervaringen van onze gasten:

Vogelwaarnemingen van Ron van der Hut in juli 2015:

 • Dodaars in plasje bij de buren, verder 3 exemplaren in stuwplasje bij Castro Verde
 • Kleine zilverreiger, rustend langs de oever van het plasje bij de buren, verder enkele exemplaren in de rijstveldjes en in stuwplasje bij Castro Verde
 • Griel, dagelijks rond zonsondergang enkele roepend in gebied ten noorden van de lodge (waarschijnlijk geschikt voedselgebied), dan overvliegend in zuidelijke richting, soms pal over de lodge, waarschijnlijk slaaptrek (overnachten in de rijstvelden) 1 voedselzoekend bij plasje buren
 • Dwergarend, 1 exemplaar rond- en overvliegend, vlak over de lodge, ook gezien bij stuwmeer en bij de rijstvelden richting São Domingos (in boom rustend), broedt hier waarschijnlijk in deze omgeving
 • Grijze wouw, 2 expemplaren bij vijver, aan- en rondvliegend, biddend en rustend in boom. Tweetal ruziënd, waarschijnlijk rondzwervend of op doortrek, Prachtig gezicht !
 • Grauwe kiekendief, 2 exemplaren (vrouw/juveniel) bij Castro Verde
 • Rode patrijs, paar met jongen rondstruinend op en langs paden en velden langs het terrein.
 • Turkse tortel, dagelijks zingend
 • Zomertortel, zingend in Eucalyptusplantage, even buiten het terrein
 • Hop, een exemplaar in kurkeik vlak voor de lodge, broedt hier waarschijnlijk in de omgeving.
 • Bijeneter, 1 exemplaar doorvliegend, mogelijk broedvogel bij stuwmeer (kale oevers?) Ook bij Castro Verde gezien.
 • Grote bonte specht, enkele keer een voedselzoekend exemplaar in kurkeiken op het terrein, broedt hier waarschijnlijk ook.
 • Boerenzwaluw, groepje dagelijks rondvliegend op insektenjacht, broedt waarschijnlijk in een schuur of verlaten boerderij bij buurman.
 • Huiszwaluw, af en toe enkele vliegend tussen de boerenzwaluwen, broedt in kolonie bij stuwmeer.
 • Graspieper, 1 x een exemplaar waargenomen
 • Graszanger, een voedselzoekend exemplaar in grasruigte vlakbij lodge, later 3 exemplaren gezien in grasruigte verderop, waarschijnlijk hier broedvogel
 • Winterkoning, enkele maal gezien bij lodge, terrein lijkt niet geschikt als broedterrein (mogelijk bij braamstruiken?).
 • Merel, af en toe 1 exemplaar bij de buren, verlaten boerderij.
 • Nachtegaal, 1 maal 1 exemplaar gezien in vijgenboom bij buren, waarschijnlijk hier ook broedvogel
 • Koolmees, af en toe 1 of 2 exemplaren voedselzoekend in kurkeiken, waarschijnlijk hier broedvogel.
 • Pimpelmees, idem koolmees.
 • Boomklever, geregeld 1 exemplaar voedselzoekend in kurkeiken, broedt hier waarschijnlijk.
 • Spreeuw, enkele maal enkele voorbijvliegend, broedt waarschijnlijk elders.
 • Huismus, groep op het terrein, hier broedvogel.
 • Roodkopklauwier, elke avond een exemplaar in braamstruiken vlakbij lodge, waarschijnlijk broedlocatie.
 • Vlaamse gaai, 1 maal een exemplaar gezien.
 • Blauwe ekster, groep (max. tiental) rondhangend op en rond het terrein, waarschijnlijk een familie, heel muzikaal-luidruchtig.
 • Putter, enkele exemplaren rondzwervend, broedt hier waarschijnlijk (of in de omgeving).
 • Boomkruiper, af en toe 1 maximaal 2 voedselzoekend in kurkeik vlakbij lodge, waarschijnlijk hier broedvogel.
 • Zwarte kraai, dagelijks een of enkele exemplaren rondhangend, broedvogel.
 • Wielewaal, geregeld een roepend of even zingend exemplaar in kurkeiken rond de lodge, hier waarschijnlijk broedvogel.
 • Aalscholver, 1 x bij kust Porto Covo.
 • Ooievaar, kolonie rond rijstveldjes richting São Domingos en kolonie bij rijstvelden ten zuiden van Foros do Locario (tientallen paren in beide gevallen, nesten in kurkeiken en foerageren in rijstveldjes. Langs snelweg ten zuiden van Lissabon tientallen nesten in hoogspanningsmasten. Nog nooit zoveel Ooievaars gezien.
 • Blauwe reiger, 1 exemplaar bij stuwplas Castro Verde.
 • Grote zilverreiger, 1 exemplaar bij stuwplas Castro Verde.
 • Zwarte ibis, ca. 15 exemplaren in rijstveldjes ten zuiden van Foros do Locário, Ook op afstand langs de Taag bij Lissabon gezien.
 • Koereiger, groep van 50 exemplaren in rijstvelden ten zuiden van Foros do Locário, langs stuwplasje bij Castro Verde zelfs ca 400 exemplaren gezien. Ook elders in regio kleinere groepen bij koeien.
 • Steltkluut, alarmerend broedpaar bij moerasje langs lagune Santo André.
 • Kleine plevier, 1 exemplaar bij strandje stuwmeer bij Foros do Locário, 2 exemplaren bij stuwplasje Castro Verde.
 • Strandplevier, ongeveer 30 stuks, adult en juveniel, bij zandplaat lagune Santo André.
 • Oeverloper, 1 exemplaar bij zandplaat Santo André.
 • Bonte strandloper, 2 exemplaren (zomerkleed) zandplaat bij Santo André, bijzondere waarneming (zou hier niet broeden in de regio).
 • Buizerd, enkele gezien onderweg.
 • Havikarend, 2 exemplaren vrij hoog rondcirkelend bij Castro Verde, determinatie onzeker
 • Kleine torenvalk, 2 exemplaren bij Castro Verde (broedlocatie bij bezoekerscentrum).
 • Geelpootmeeuw, enkele exemplaren bij de kust van Porto Covo.
 • Kokmeeuw, tientallen bij Sado-estuarium.
 • Kleine mantelmeeuw, 1 exemplaar bij Sado-estuarium.
 • Gierzwaluw, rondvliegend Porto Covo.
 • Kuifleeuwerik, enkele kust gezien bij de kust van Porto Covo, algemeen (tientallen gezien) bij Castro Verde
 • Klapekster, opvallend algemeen bij Castro Verde, tientallen gezien.
 • Groenling, 1 exemplaar zingend bij Porto Covo.
 • Andere waarnemingen bij O Nosso Mundo: Roodwangschildpad, Europese bidsprinkhaan, Eikenpijlstaart, Krekels, grote loopkevers, mooie wantsen (o.a. roofwants) en heidelibellen.